Don't_Starve:_Pocket_Edition
Tin cậy

Don't Starve: Pocket Edition

Klei Entertainment Inc.
12,978
Phiên bản hiện tại 1.04
Số lượt cài đặt 100.000 - 500.000
Yêu cầu 5.0 trở lên

Mô tả

Don’t Starve: Pocket Edition, brings the hit PC game enjoyed by over 6 million players to Android. Now you can experience the uncompromising wilderness survival game full of science and magic on the go! Play as Wilson, an intrepid Gentleman Scientist who has been trapped and transported to a mysterious wilderness world. Wilson must learn to exploit his environment and its inhabitants if he ever hopes to escape and find his way back home. Enter a strange and unexplored world full of strange creatures, dangers, and surprises. Gather resources to craft items and structures that match your survival style. Play your way as you unravel the mysteries of this strange land. Đừng chết đói: Pocket Edition, mang đến cho các hit game PC hưởng hơn 6 triệu người chơi với Android. Bây giờ bạn có thể trải nghiệm hoang dã tồn tại trò chơi kiên quyết đầy đủ của khoa học và phép thuật trên đường đi! Chơi như Wilson, một nhà khoa học dũng cảm Gentleman người đã bị mắc kẹt và vận chuyển đến một thế giới hoang dã bí ẩn. Wilson phải học cách khai thác môi trường của mình và cư dân của nó nếu ông từng hy vọng trốn thoát và tìm đường trở về nhà. Nhập một thế giới kỳ lạ và chưa được khám phá đầy những sinh vật kỳ lạ, nguy hiểm và bất ngờ. Tập hợp các nguồn lực để các mặt hàng thủ công và cơ cấu phù hợp với phong cách sống của bạn. Chơi theo cách của bạn như bạn làm sáng tỏ những bí ẩn của vùng đất xa lạ này.

Xem thêm

Đánh giá

4.4
12,978
5
9,061
4
2,003
3
805
2
354
1
755

Tính năng mới

Added native compatibility for x86 devices

Thông tin bổ sung

Cập nhật 20 tháng 01, 2017
Số lượt cài đặt 100.000 - 500.000
Phiên bản hiện tại 1.04
Yêu cầu 5.0 trở lên
Yêu cầu 5.0 trở lên
Phân loại nội dung Được xếp hạng 7+
Cung cấp bởi Klei Entertainment Inc.