Play_Perfect_Video_Poker_Pro+
Tin cậy

Play Perfect Video Poker Pro+

PlayPerfect, LLC
0
Phiên bản hiện tại
Số lượt cài đặt 10 - 50
Yêu cầu 5.0 trở lên

Mô tả

Play, practice or get perfect hold advice on over 260 types of Video Poker games and over 1200 associated pay tables one might encounter in real casinos. This version expands on our Pro version with an entirely new internal architecture that enables us to take advantage of modern devices and implement more advanced video poker game features such as Flip and Pay, Magic Deal, Dream Card, and many others. Once a game type and pay table are selected, there are three different modes of usage: Perfect Hold Advice - select five cards from a deck and this app shows a perfect hold hand, that is, the cards to hold that maximizes the average or expected long-run payouts. (Some hands have more than one optimal play and you set the criteria to break the ties. These hands are indicated.) Scored Practice - here a random hand is dealt, the user selects hold cards and then this is rated against a perfect hold hand. Game Mode - a player just plays the game for fun where random cards are dealt, the player selects hold cards, a draw is made and any payouts recorded. The same draws are used to fill-in a perfect hold hand for comparisons. You are shown what is a perfect hold on each hand after play. Each hand, regardless of mode, is saved for later review. Trip Recorder - this feature is used to record data associated with video poker gambling trips or activity. A Money Management feature gives classic gambler's ruin probabilities. You can build your own Pay Table for almost every game and get the usual statistics. Once created, these Pay Tables can be used just like built-in tables. Each Perfect Play is explained in detail if desired. Extensive help screens are provided as are information buttons throughout the screens. The games Supported are: Ace and Deuce Bonus Poker Ace on the Deal Aces and Eights Aces and Faces Acey Deucey Poker Aces and Jacks All Aces Poker All American Anything Wild - 12 games Big Win Poker Black Jack Bonus Blazing Sevens Bonus Deuces Wild Bonus Flush Bonus Full House Bonus Plus Aces and Faces Bonus Poker Bonus Poker Plus Bonus Poker Deluxe Bonus Royals - 8 Games Color Match Royals - 6 games Deal Draw - 6 games Deluxe Deuces Wild Deuce on the Deal Deuces and Joker Wild Deuces Plus Deuces Wild Deuces Wild Double Double Bonus Double Aces and Faces Double Acey Deucey Double Bonus Deuces Wild Double Bonus Double Jackpot Double Bonus Poker Double Deuces Wild Double Double Aces and Faces Double Double Bonus Plus Double Double Bonus Poker Double Double Jackpot Double Jackpot Double Joker Wild Double Pay - 6 games Double Royal Deluxe Double Super Times Pay - 9 games Downtown Deuces Wild Dream Card - 8 games Faces n' Deuces Fast Fours - 5 Games Five Aces Five Jokers Flip and Pay - 6 games Flush Fever Flushorama Four Jokers Full House Bonus Good Times Pay - 5 Games High Fives Hot Roll - 12 games Jackpot Deuces Wild Jackpot Poker Jacks or Better Joker Poker (Kings, Aces, 2 Pair, Jacks) King of House Loose Deuces Wild Louisiana Double Lucky Nugget Lucky Quads Wheel Poker - 8 games Mystery Bonus Nevada Bonus Poker Odyssey Deuces Wild One-Eyed Jacks (Aces, 2 Pair) Pay the Aces (No Faces) Pick 'em Poker - 3 games Power House Quick Quads - 6 games Quick Quads w Wheel Poker - 6 games Red Black Double Double Royal Aces Bonus Royal Court Royal Deuces Royal Diamonds Royal Sevens Sevens Wild Sevens and Joker Wild Spin Fever - 5 games Split Way Royal Straight Flush Bonus Straight Flush Deluxe Super Aces Super Aces Bonus Super Deuces Wild Super Double Bonus Poker Super Double Double Bonus Poker Super Draw - 8 Games Super Hand - 8 games Super Pay Super Double Pay Super Times Pay - 5 games Super Triple Bonus Poker Supajax Super Draw Deuces Wild Super Draw Deuces Wild Bonus Tens or Better Triple Bonus Deuces Wild Triple Bonus Plus Triple Bonus Poker Triple Double Bonus Poker Triple Triple Bonus Poker Two Ways Royal Ultra Bonus Poker USA Poker Wheel Poker - 6 games White Hot Aces Zero Jacks or Better 5Dimes Bonus - 6 games Play, thực hành hoặc nhận được lời khuyên giữ hoàn hảo trên hơn 260 loại Video game Poker và hơn 1200 bảng lương liên quan đến người ta có thể gặp phải trong sòng bạc thực sự. Phiên bản này mở rộng trên phiên bản Pro của chúng tôi với một kiến ​​trúc nội bộ hoàn toàn mới cho phép chúng tôi tận dụng các thiết bị hiện đại và thực hiện các tính năng video poker game cao cấp hơn như Flip và Pay Magic Deal, Thẻ Dream, và nhiều người khác. Khi một loại trò chơi và bảng lương được lựa chọn, có ba chế độ khác nhau của việc sử dụng: Perfect Giữ Tư vấn - chọn năm thẻ từ boong và ứng dụng này cho thấy một bàn tay giữ trọn vẹn, có nghĩa là, các thẻ để giữ nhằm tối đa hóa chung tiền dài hạn trung bình hoặc mong đợi. (Một số tay có nhiều hơn một vở kịch tối ưu và bạn thiết lập các tiêu chí để phá vỡ các mối quan hệ. Những tay được chỉ định.) Thực hành ghi được - đây một bàn tay ngẫu nhiên được xử lý, người sử dụng chọn giữ thẻ và sau đó điều này được đánh giá đối với một tay giữ hoàn hảo. Chế độ Game - một cầu thủ chỉ chơi trò chơi cho vui mà thẻ ngẫu nhiên được giải quyết, người chơi chọn giữ thẻ, rút ​​thăm được thực hiện và bất kỳ tỷ lệ ghi lại. Điều này cũng rút ra được sử dụng để điền vào một bàn tay giữ hoàn hảo để so sánh. Bạn được hiển thị một tổ chức hoàn hảo trên mỗi bàn tay sau khi chơi là những gì. Mỗi bàn tay, không phân biệt chế độ, được lưu để xem xét sau. Recorder chuyến đi - tính năng này được sử dụng để ghi lại các dữ liệu liên quan đến chuyến đi cờ bạc poker video hoặc hoạt động. Một tính năng quản lý tiền cho xác suất đổ nát cổ điển bạc của. Bạn có thể xây dựng Bảng Pay của riêng bạn cho hầu hết các trò chơi và nhận được số liệu thống kê bình thường. Sau khi tạo, những bảng Pay có thể được sử dụng giống như được xây dựng trong bảng. Mỗi Perfect Play được giải thích chi tiết nếu muốn. màn hình trợ giúp mở rộng được cung cấp như là các nút thông tin trong suốt màn hình. Các trò chơi được hỗ trợ là: Ace và Deuce Bonus Poker Ace trên Deal Aces và Eights Aces và Faces Acey Deucey Poker Aces và Jacks Tất cả Aces Poker Tất cả người Mỹ Bất cứ điều gì hoang dã - 12 trò chơi Big Win Poker Black Jack Bonus blazing Sevens Bonus Deuces Wild bonus Flush Bonus Full House Bonus Thêm Aces và Faces bonus Poker Bonus Poker Thêm Bonus Poker Phòng Royals Bonus - 8 Games Màu Royals trận đấu - 6 trò chơi Deal Draw - 6 trò chơi Deluxe Deuces Wild Deuce trên Deal Deuces và Joker hoang dã Deuces Thêm Deuces Wild Deuces Wild Double Double Bonus Aces đôi và Faces Đôi Acey Deucey Đôi Bonus Deuces Wild Đôi thưởng Jackpot đôi Đôi Bonus Poker Đôi Deuces Wild Đôi Aces và Faces đôi Đôi Bonus đôi Thêm Double Double Bonus Poker Đôi Jackpot đôi Jackpot đôi Đôi Joker hoang dã Đôi Pay - 6 trò chơi Đôi Royal Deluxe Đôi siêu Times Pay - 9 trò chơi Downtown Deuces Wild Mơ Card - 8 trò chơi Faces n' Deuces Fours nhanh - 5 Games năm Aces năm Jokers Lật và Pay - 6 trò chơi Sốt Flush Flushorama Bốn Jokers Bonus Full House Good Times Pay - 5 Games Five cao Hot Roll - 12 trò chơi Jackpot Deuces Wild Jackpot Poker Jacks hoặc tốt hơn Joker Poker (Kings, Aces, 2 Pair, Jacks) Vua của Nhà Loose Deuces Wild Louisiana đúp Lucky Nugget Lucky Wheel Quads Poker - 8 trò chơi Bí ẩn Bonus Nevada Bonus Poker Odyssey Deuces Wild One-Eyed Jacks (Aces, 2 Pair) Trả Aces (Không Faces) Chọn 'em Poker - 3 trò chơi Power House Quads Nhanh - 6 trò chơi Quads nhanh w Wheel Poker - 6 trò chơi Đỏ Đen Double Double Hoàng gia Aces Bonus royal Court Hoàng gia Deuces Kim cương Hoàng gia Hoàng gia Sevens Sevens hoang dã Sevens và Joker hoang dã Quay Sốt - 5 trò chơi Chia Way Hoàng gia Bonus Straight Flush Phòng Deluxe Straight Flush siêu Aces Siêu Aces Bonus Siêu Deuces Wild Siêu đúp Bonus Poker Siêu Double Double Bonus Poker Siêu Draw - 8 Games Siêu Hand - 8 trò chơi siêu Pay Siêu đúp Pay Siêu Times Pay - 5 trò chơi Bonus Poker siêu Ba Supajax Siêu Vẽ Deuces Wild Siêu Draw Deuces Bonus hoang dã Hàng chục hoặc tốt hơn Ba Bonus Deuces Wild Ba Bonus Thêm Bonus Poker triple Ba đúp Bonus Poker Ba Bonus Poker triple Hai cách Hoàng gia Bonus Poker cực Mỹ Poker Wheel Poker - 6 trò chơi Trắng Hot Aces Zero Jacks hoặc tốt hơn 5Dimes Bonus - 6 trò chơi

Xem thêm

Đánh giá

0.0
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Tính năng mới

Added 14 new pay tables found in some online video poker games.

Thông tin bổ sung

Cập nhật 02 tháng 12, 2017
Số lượt cài đặt 10 - 50
Phiên bản hiện tại
Yêu cầu 5.0 trở lên
Yêu cầu 5.0 trở lên
Phân loại nội dung Được xếp hạng 12+
Cung cấp bởi PlayPerfect, LLC